pharmacists-admisstion-fixed

Điều kiện nộp hồ sơ học dược ở Mỹ

Phần trước mình có chia sẻ kinh nghiệm về chọn trường cho chương trình tiến sĩ dược (Doctor of Pharmacy_PharmD). Phần này sẽ là những điều kiện để được nộp hồ sơ cho chương trình học dược ở Mỹ. 

Để đươc nộp hồ sơ vào chương trình tiến sĩ dược (Doctor of Pharmacy_PharmD) thì sinh viên phải hoàn thành những khóa học nhất định (prerequisites). Sinh viên có thể chưa tốt nghiệp đại học nhưng nếu đủ những khóa học qui định này thì cũng vẫn có thể nộp đơn vào chương trình tiến sĩ, tuy nhiên trường hợp này không nhiều. Ở trường dược mình học, hơn 90% các bạn khi được nhận vào trường đã có bằng đại học hoặc thạc sĩ. Các bạn có background rất đa dạng, đa phần là học về khối tự nhiên nhưng cũng có cả những bạn đã học những ngành về xã hội như communication, business, theater, language, history… Đó là cái hay ở Mỹ, mà mình nghĩ điều này khó xảy ra ở Việt Nam. Và các bạn sẽ thấy sự thú vị của sự đa dạng này khi chúng ta làm việc nhóm (mình sẽ kể về việc này ở 1 blog khác).

Một số điều kiện đầu tiên để được nhận hồ sơ nộp vào trường:

  • GPA: một số trường yêu cầu mức minimum GPA, tùy trường có thể 3.0 or 3.2.. Trường mình có điểm trung bình GPA là 3.5. Một số trường ở VN vẫn để điểm ở hệ số 10 thì các bạn phải chuyển sang hệ điểm 4.0. Các trường ở Mỹ đều yêu cầu chuyển điểm qua một vài service của Mỹ như World Education Services (WES) hoặc Educational Credential Evaluators (ECE)
  • PCAT ( Pharmacy College Admissions Test) đây là kì thi riêng dành cho việc nộp vào chương trình PharmD. Tương tự như MCAT cho medical schools, GMAT cho khối kinh tế và GRE cho khối kĩ thuật cấp bậc sau đại học. Kì thi PCAT bao gồm các môn thi như: writing, verbal ability, reading, biology, chemistry, quantitative ability. Nhiều trường cũng có điều kiện mức minimum cho PCAT score ví dụ như 70%. Trường mình có điểm trung bình PCAT là 83%
  • Prerequisite courses: là những môn yêu cầu mình phải hoàn thành trước khi nộp đơn vào trường. Dù ứng viên học chuyên ngành gì cũng phải đảm bảo tất cả các khóa học yêu cầu này với điểm số ít nhất từ C trở lên. Các trường có thể có những môn yêu cầu khác nhau và số trình (credits) yêu cầu của các môn cũng khác nhau. Cái này khá quan trọng và phải để ý, vì nếu học đại học ở VN thì số trình học ở VN khi chuyển sang hệ của Mỹ có thể sẽ khác. Ví dụ như có những môn ở VN mình học là 5 trình, nhưng khi chuyển sang lại chỉ tương đương với 3 credits ở Mỹ, mà nếu môn đó trường yêu cầu phải học từ 5 trình trở lên thì coi như mình không đạt yêu cầu để được nộp đơn. Nên nếu các bạn có ý định nộp vào các chương trình PharmD thì phải chuẩn bị từ trước rất lâu để đảm bảo mình đã học hết các môn và có đủ số trình mà họ qui định. Nhiều môn mà mình không được học ở các trường đại học ở VN thì các bạn phải take course ở Mỹ trước khi nộp đơn.

Dưới đây là prerequisite courses yêu cầu của trường mình (University of Minnesota)

Prerequisite Required Recommended
General biology (1) 1 course with lab
Microbiology 1 course with lab
Human Anatomy (2) 1 course With lab
Human Physiology (2) 1 course With lab
Advanced Biology (3) 1 course Biochemistry
Calculus I 1 course
Statistics 1 course
General Chemistry 2 courses, 1 lab 2 courses, 2 labs
Organic Chemistry 2 courses, 1 lab 2 courses, 2 labs
General Physics (calculus-based) 1 course (or 2 if algebra-based)
Social & Behavioral Sciences (4) 2 courses or U.S. bachelor’s degree U.S. bachelor’s degree
English Composition, advanced (4) 1 course or U.S. bachelor’s degree U.S. bachelor’s degree
Public Speaking or Interpersonal Communication (4) 1 course or U.S. bachelor’s degree U.S. bachelor’s degree
  • Nếu là sinh viên quốc tế thì thêm yêu cầu về tiếng anh như điểm TOEFL.

Đến đây là coi như các bạn đã đủ điều kiện để nộp đơn đăng ký vào trường. Còn các yếu tố để họ xét hồ sơ và các bước tiếp theo như thế nào, mình sẽ nói tiếp ở phần sau nhé.

DS. Ngân Trần

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *