Tag Archives: antibiotics resistance

Sử dụng kháng sinh hợp lý

Nhân tuần lễ quốc gia về việc sử dụng kháng sinh hợp lý trong tháng 11 được khởi xướng bởi Trung tâm phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ ( Centers for Disease Control and Prevention – CDC), và cũng là lần đầu tiên WHO và Vietnam khởi động tuần lễ quốc gia về hiểu biết sử dụng thuốc kháng sinh, mình muốn trao đổi với các bạn về việc tầm quan trọng của việc sử dụng kháng sinh hợp lý.

Continue reading Sử dụng kháng sinh hợp lý

Please follow and like us: