Tag Archives: học dược ở Mỹ

Điều kiện nộp hồ sơ học dược ở Mỹ

Phần trước mình có chia sẻ kinh nghiệm về chọn trường cho chương trình tiến sĩ dược (Doctor of Pharmacy_PharmD). Phần này sẽ là những điều kiện để được nộp hồ sơ cho chương trình học dược ở Mỹ. 

Continue reading Điều kiện nộp hồ sơ học dược ở Mỹ

Please follow and like us:

Nộp đơn vào các trường dược cho chương trình tiến sĩ PharmD? Bước 1: Chọn trường

Ở Mỹ có bao nhiêu trường dược để các bạn lựa chọn khi nộp đơn? Cùng xem số liệu thống kê nhé.

Continue reading Nộp đơn vào các trường dược cho chương trình tiến sĩ PharmD? Bước 1: Chọn trường

Please follow and like us:

Chương trình đào tạo dược sĩ tại Mỹ và 1 số nước (P1)

Ở bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu chương trình đào tạo dược sĩ ở Mỹ và một số nước trên thế giới để có sự so sánh với chương trình đào tạo ở Việt Nam.

(Featured image của bài viết mình chọn 1 cô dược sĩ Walgreen pharmacy rất dễ thương vì hồi mình làm ở Walgreen cũng để tóc ngắn và trông kiu kiu hệt như vậy  ) Continue reading Chương trình đào tạo dược sĩ tại Mỹ và 1 số nước (P1)

Please follow and like us: