Tag Archives: vitamin D

Có nên bổ sung Vitamin D ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ?

Trường hợp nào nên bổ sung vitamin D cho trẻ? Bạn có biết trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cần bao nhiêu vitamin D mỗi ngày? Bạn có biết trong sữa mẹ hàm lượng vitamin D là bao nhiêu? Bạn có biết trẻ sơ sinh bú mẹ hoàn toàn nguy cơ thiếu vitamin D ở mức khuyến cáo lên đến 87% theo số liệu ở Mỹ? 

Continue reading Có nên bổ sung Vitamin D ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ?

Please follow and like us: